องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัตเรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สขร.1
แผนการจัดหาพัสดุ
ติดตามและประเมินผลแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิ
ภาพของอปท. (LPA)

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

กลุ่มจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
สถานที่ตั้ง : 168 หมู่ 6 บ้านวังขอนแดง ถนน 304 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณเจน มีสุข
โทร :037 219000, 08 1912 4478

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
สถานที่ตั้ง : 525 หมู่ 1 บ้านทับลาน ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสุจริต ราษดีผ
โทร :08 1996 0036, 08 9831 3369

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพสตรีจักสานหมวกใบลาน
สถานที่ตั้ง : 33 หมู่ 6 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางหลุย กรกิ่ง
โทร :09 5137583, 07 1311548