องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ มิถุนายน 2563


การประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ เพื่อมอบหมายภารกิจ ติดตามผลการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบโดยเคร่งครัด