องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]1
2 ประกาศแจ้งวัน เวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (งานถังกรองน้ำ) หมู่ที่ 9 [ 17 พ.ย. 2564 ]7
3 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]14
4 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]1
5 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]22
6 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 6 [ 24 ส.ค. 2564 ]35
7 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 [ 24 ส.ค. 2564 ]33
8 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกไปทางวัดขุนศรี) [ 12 ก.ค. 2564 ]30
9 [ 9 ก.ค. 2564 ]30
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 30 มี.ค. 2564 ]48
11 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]85
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]83
13 การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2563 ]96
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]28
15 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 มี.ค. 2563 ]139
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]140
17 ประกาศการประชุมสภฯ (สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]96
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]149
19 ประชาสัมพันธ์แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พอใจต่อการให้บริการ [ 18 ต.ค. 2562 ]96
20 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ต.ค. 2562 ]114
 
หน้า 1|2|3