องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]6
2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]4
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 30 มี.ค. 2564 ]8
4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 25 มี.ค. 2564 ]6
5 เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 81 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]36
6 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]47
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]55
8 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับงานโครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านขุนศรี,บ้านบุพราหมณ์ [ 11 ก.ย. 2563 ]12
9 การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2563 ]83
10 เรื่อง ประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น (คลองไผ่) หมู่ที่ ๕ [ 12 พ.ค. 2563 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5|6