องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]17
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
3 การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ค. 2563 ]58
4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น (คลองไผ่) หมู่ที่ ๕ [ 12 พ.ค. 2563 ]71
5 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและพนักงานขับรถยนต์ [ 30 เม.ย. 2563 ]52
6 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563(ภ.ด.ส.3) [ 27 มี.ค. 2563 ]76
7 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 มี.ค. 2563 ]93
8 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]83
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข [ 8 ม.ค. 2563 ]53
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]101
 
หน้า 1|2|3|4|5|6