องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ร่วมหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการคืนลานสู่ป่า คืนป่าสู่ชุมชน