องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.


เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านคณิสร รีสอร์ท ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของศูนย์ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้รับการทบทวนความรู้ และเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ การอพยพผู้ประสบภัย ด้านการรักษาพยาบาล การอนามัย การจัดระเบียบภายในสถานที่รองรับการอพยพและภัยด้านอื่นๆ อีกทั้งเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน