องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ มกราคม 2564


การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามงาน  แจกแจงรายละเอียดของแต่ละงานที่ให้ปฎิบัติตามหน้าที่