องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


กิจกรรมแจกแมสให้กับประชาชนในพื้นที่      เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจในกการป้องกันโรค