องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]4
2 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]6
3 งบการเงินประจำเ้ดือนเมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]5
4 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 23 เม.ย. 2556 ]4
5 รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]5
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]5