องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านขุนศรี , บ้านบุพราหมณ์ ตำบลบุพราหมณ์ [ 25 พ.ค. 2563 ]88
2 ประกาศแจ้ง วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]145
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด อบต.บุพราหมณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2560 ]400
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำเดือนกันยายน 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]268
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบล [ 1 ก.ย. 2560 ]262
6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางถนน 304) [ 16 พ.ค. 2560 ]257
7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเข้าที่ดินทำกินหมู่ที่ 9 [ 16 พ.ค. 2560 ]261
8 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 10 (สายโรงเรียนบ้านทับลานไปทางบ้านนายสิงห์) [ 16 พ.ค. 2560 ]278
9 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 3 (แยกตรงข้ามศาลาประชาคมไปทางบ้านนายลบ ทาสี) [ 16 พ.ค. 2560 ]254
10 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนนคสล.เดิมไปทางถนน 304) [ 16 พ.ค. 2560 ]277
11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเข้าที่ดินทำกินหมู่ที่ 9 [ 16 พ.ค. 2560 ]282
12 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเข้าที่ดินทำกิน หมู่ที่9 [ 16 พ.ค. 2560 ]265
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 [ 15 พ.ค. 2560 ]258
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สามแยกบ้านนายทัยไปศูนย์ปฏิบัติธรรม) [ 5 พ.ค. 2560 ]259
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 (แยกจากถนน 304 ไปทางบ้านนายสมนึก ชินนะสี) [ 29 มิ.ย. 2559 ]259
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (คุ้มบ่อดิน) [ 29 มิ.ย. 2559 ]270
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 (ต่อจากถนนคสล.เดิมไปทางบ้านนายแหวน ฉิมกิ่ง) [ 29 มิ.ย. 2559 ]245
18 ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 29 มิ.ย. 2559 ]266
19 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต.บุพราหมณ์ [ 21 มิ.ย. 2559 ]270
20 ตารางแสดวงวงเงินสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต.บุพราหมณ์ [ 21 มิ.ย. 2559 ]268
 
หน้า 1|2|3|4|5