องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ติดตามและประเมินผลแผน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย [ 31 มี.ค. 2564 ]5
2 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]4
3 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]6
4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]5
5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]4
6 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]4
7 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]5