องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]0
2 6.ข้อมูลพื้นฐาน [ 30 มี.ค. 2564 ]0
3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 30 มี.ค. 2564 ]0
4 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) [ 30 มี.ค. 2564 ]0
5 โครงการเกินศักยภาพ [ 30 มี.ค. 2564 ]0
6 การติดตามและประเมินผล [ 30 มี.ค. 2564 ]0
7 ยุทธศาสตร์ [ 30 มี.ค. 2564 ]0
8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 30 มี.ค. 2564 ]0
9 ยุทธศาสตร์ที่2 [ 30 มี.ค. 2564 ]0
10 ยุทธศาสตร์ที่3 [ 30 มี.ค. 2564 ]0