องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
  เชิญชวนรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนตำบลบุพราหมณ์ จ...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค สำนักปลัดกระทรวงเ...[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำ และ...[วันที่ 2024-03-25][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมทำข้อตกลง (MOU)เตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุใน...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริธรรมของหน่วยงาน 8 ...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 37]
 
  ผู้บริหารพร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายพนักงานส่วนตำบ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการสนับสนุนประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 6-12 ปี งบป...[วันที่ 2023-04-30][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิต...[วันที่ 2023-04-30][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการ /กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่[วันที่ 2023-04-30][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการ/กิจกรรมป้องกันและความคุมโรค[วันที่ 2023-04-30][ผู้อ่าน 39]
 
  ผู้บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบาย พนักงานส่วนต...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 111]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6