องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555
Updated 2021, Aug 30


  ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ของชาติประจำปี 2565
  ดำเนินการตามนโยบาย’ปราจีนบุรีเมืองสะอาด’
  ลงพื้นที่พบปะพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้น...

 
สื่อส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการทจริตสำหรับ อปท.(พ.ศ.2566-2570)