องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการบันทึกหนี้สาธารณะ [ 24 ม.ค. 2565 ]156
2 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูแลพบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]279
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]224
4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]298
5 คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน [ 1 มิ.ย. 2563 ]348
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 7 ต.ค. 2562 ]220
7 การสำรอง/การส่งกลับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) [ 4 มิ.ย. 2561 ]425
8 การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้ส่งออกแผนที่ทั้งหมดเข้าไปเชื่อมกับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ที่อยู่ใน Drive (C) [ 4 มิ.ย. 2561 ]476