องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้ส่งออกแผนที่ทั้งหมดเข้าไปเชื่อมกับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ที่อยู่ใน Drive (C)

    รายละเอียดข่าว

การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้ส่งออกแผนที่ทั้งหมดเข้าไปเชื่อมกับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ที่อยู่ใน Drive (C) ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

    เอกสารประกอบ การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดำเนินการเสร็จแล้ว และได้ส่งออกแผนที่ทั้งหมดเข้าไปเชื่อมกับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ที่อยู่ใน Drive (C)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์