องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ 8 [ 23 พ.ค. 2565 ]1
2 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปา หมู่ 10 [ 18 พ.ค. 2565 ]7
3 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 3 [ 22 เม.ย. 2565 ]13
4 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 9 [ 22 เม.ย. 2565 ]17
5 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ 9 [ 22 เม.ย. 2565 ]17
6 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ 10 [ 5 เม.ย. 2565 ]32
7 ประชุมประชาคมตำบลบุพราหมณ์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลเป็นคณะกรรมการ [ 18 ก.พ. 2565 ]29
8 แจ้งวัน และเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยกำนันนิตย์) [ 19 ม.ค. 2565 ]71
9 แจ้งวัน และเวลาตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ถนน ค.ส.ล. เดิมออกไปทางบ้านยายพัน) [ 19 ม.ค. 2565 ]67
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]84
11 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]97
12 ประกาศแจ้งวัน เวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (งานถังกรองน้ำ) หมู่ที่ 9 [ 17 พ.ย. 2564 ]98
13 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]101
14 ประชาสัมพันธ์การควบคุมการลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]82
15 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]86
16 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]95
17 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]117
18 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 6 [ 24 ส.ค. 2564 ]127
19 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 [ 24 ส.ค. 2564 ]122
20 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 [ 24 ส.ค. 2564 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5