องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตําบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งที่ว่าง [ 21 มิ.ย. 2567 ]15
2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2567 ]19
3 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และการขึ้นบัญชีบุคคลที่ผ่านการสรรหา [ 8 พ.ค. 2567 ]20
4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 3 พ.ค. 2567 ]19
5 เรื่อง ขยายเวลาการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 พ.ค. 2567 ]14
6 เรื่อง รายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2567 ]12
7 เรื่อง ผลการพิจารณาให้เกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ 30 เม.ย. 2567 ]12
8 การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ [ 30 เม.ย. 2567 ]11
9 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2567 ]10
10 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ [ 4 เม.ย. 2567 ]11
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 มี.ค. 2567 ]16
12 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 29 ก.พ. 2567 ]28
13 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ [ 29 ก.พ. 2567 ]30
14 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 16 ก.พ. 2567 ]20
15 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 25 ม.ค. 2567 ]31
16 แบบภดส.7 [ 21 ธ.ค. 2566 ]30
17 การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]42
18 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ย. 2566 ]41
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 6 พ.ย. 2566 ]64
20 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 12 ต.ค. 2566 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10