องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 17 ส.ค. 2566 ]7
2 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๙ (ซอยบ้านสวน) [ 11 ส.ค. 2566 ]4
3 แจ้งตรวจงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) [ 3 ส.ค. 2566 ]7
4 แจ้งตรวจงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบุพราหมณ์ งานเดินท่อระบบประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว [ 3 ส.ค. 2566 ]6
5 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ 5 [ 17 ก.ค. 2566 ]5
6 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 (งานปรับปรุงบ่อบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) [ 6 ก.ค. 2566 ]9
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]7
8 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๒ (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) [ 26 มิ.ย. 2566 ]5
9 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๙ (ซอยบ้านสวน) [ 26 มิ.ย. 2566 ]6
10 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (งานเดินท่อพีวีซี) [ 13 มิ.ย. 2566 ]8
11 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมคันดินฝาย หมู่ที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2566 ]7
12 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 4(จากบ้านนายคล้าย ดอกสวัสดิ์ ไปทางบ้านนายสุข สุทธิโสม) [ 6 มิ.ย. 2566 ]10
13 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3 (งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ) [ 6 มิ.ย. 2566 ]9
14 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๖ (ซอยร่วมใจ) [ 1 มิ.ย. 2566 ]8
15 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๗ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมออกไปทางบ้านนางละอองดาว) [ 1 มิ.ย. 2566 ]8
16 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับหรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (งานปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลจากขนาด 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว) [ 23 พ.ค. 2566 ]11
17 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ค. 2566 ]20
18 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 1(จากที่ทำกินนายเชิดชู เขตบุญพร้อมไปทางที่ทำกินนางลำพึง จันทรโชติ) [ 11 พ.ค. 2566 ]11
19 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่5 [ 10 พ.ค. 2566 ]8
20 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 1(จากที่ทำกินนายมหิธร กัญตามะระออกไปทางที่ทำกินหนึ่งนาดี) [ 9 พ.ค. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9