องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งตรวจงานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์(รหัสสินทรัพย์ ๒๗๗-๕๑-๐๐๐๑) [ 22 มี.ค. 2566 ]3
2 แจ้งตรวจงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 8 (งานเดินท่อระบบประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 63 ท่อน พร้อมอุปกรณ์) [ 20 มี.ค. 2566 ]1
3 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 [ 9 มี.ค. 2566 ]1
4 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 9 มี.ค. 2566 ]1
5 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 [ 7 มี.ค. 2566 ]1
6 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 3 มี.ค. 2566 ]1
7 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 (ซอยศาลาประชาคม) [ 3 มี.ค. 2566 ]1
8 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 [ 2 มี.ค. 2566 ]1
9 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 [ 2 มี.ค. 2566 ]1
10 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 [ 2 มี.ค. 2566 ]1
11 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 [ 2 มี.ค. 2566 ]1
12 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 [ 1 มี.ค. 2566 ]1
13 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 21 ก.พ. 2566 ]4
14 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 7 (ซ.ศาลาประชาคมจากที่ทำกินนายวีรศักดิ์ สุขสำราญไปทางที่ทำกินนายจ้อย) [ 20 ก.พ. 2566 ]4
15 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 2 (งานหอถัง) [ 2 ก.พ. 2566 ]4
16 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 10 (งานหอถัง) [ 2 ก.พ. 2566 ]5
17 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (คุ้มบ้านหินดาด) [ 3 ม.ค. 2566 ]5
18 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 [ 3 ม.ค. 2566 ]6
19 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปา งานเดินท่อระบบประปา หมู่ 8 (จากบ้านนางสมัย ยืนยัง ไปทางไร่คีรีล้อม) [ 8 ธ.ค. 2565 ]5
20 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3(งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ,ถังแชมเปญ,งานฐานรากหอถัง,งานระบบไฟฟ้า) [ 23 พ.ย. 2565 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8