องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งพลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) เพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 [ 19 ก.ย. 2565 ]5
2 แจ้งวันและเวลาการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 [ 16 ก.ย. 2565 ]8
3 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 [ 12 ก.ย. 2565 ]9
4 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 [ 12 ก.ย. 2565 ]10
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ [ 8 ก.ย. 2565 ]14
6 แจ้งวันและเวลาการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(งานเป่าล้างบ่อบาดาล) หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ย. 2565 ]11
7 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายสนิท อุตส่าเพียร) [ 25 ก.ค. 2565 ]37
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]39
9 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 3 [ 8 ก.ค. 2565 ]33
10 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 [ 8 ก.ค. 2565 ]34
11 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ซอย 4) [ 8 ก.ค. 2565 ]35
12 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางบ้านนายสมพงษ์ คงเคน)) [ 8 ก.ค. 2565 ]35
13 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2565 ]38
14 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]40
15 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้านนายคำรณ ช่วงสำโรง) [ 28 มิ.ย. 2565 ]44
16 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (จากถนน คสล.เดิมไปทางศาลเจ้าปู่) [ 28 มิ.ย. 2565 ]38
17 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (จากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนายล่ำ) [ 28 มิ.ย. 2565 ]38
18 แจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่งหนังสือรชการ [ 13 มิ.ย. 2565 ]46
19 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]47
20 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 [ 6 มิ.ย. 2565 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6