องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ขอเชิญประชาชนในพื้นที่การวางแและจัดทำทำผังเมืองรวมชุมชนนาดี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในโครงการ "การวางแและจัดทำทำผังเมืองรวมชุมชนนาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วังตะพาบรีสอร์ท ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์