องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


แจ้งตรวจงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 8 (งานเดินท่อระบบประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 63 ท่อน พร้อมอุปกรณ์)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งตรวจงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 8 (งานเดินท่อระบบประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 63 ท่อน พร้อมอุปกรณ์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์