องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์