องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2567 ]28
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่2 [ 18 เม.ย. 2566 ]49
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 [ 5 ม.ค. 2566 ]42
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 [ 6 ต.ค. 2565 ]78
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2565 ]121
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่ 2 [ 7 เม.ย. 2565 ]145
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่ 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]215
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 [ 11 ต.ค. 2564 ]249
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 [ 8 ก.ค. 2564 ]263
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]264
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]215
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่ 1 [ 8 ม.ค. 2564 ]256
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 [ 7 ต.ค. 2563 ]313
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2563 ]250
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่ 2 [ 10 เม.ย. 2563 ]335