องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน คลอดก่อนกำหนด [ 3 มิ.ย. 2567 ]5
2 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จุดบริการ [ 1 มี.ค. 2567 ]20
3 ประกาศ อบต.บุพราหมณ์ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 [ 18 ส.ค. 2566 ]36
4 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]43
5 แจ้งผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียนการเผาถ่านกลางที่ชุมชน [ 26 พ.ค. 2566 ]40
6 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนดสัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาลฯ [ 1 พ.ค. 2566 ]45
7 สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]77
8 สถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]56
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 29 มี.ค. 2566 ]59
10 รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]44
11 แจ้งผล เรื่องสุนัขจรจัดภายในโรงเรียน [ 28 พ.ย. 2565 ]63