องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]38
2 รายงานการประชุมสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่23 ธ.ค.62) [ 30 มิ.ย. 2563 ]295
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]292
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่14 มิถุนายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]301
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่27 พฤษภาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]306
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปีพ.ศ.2562 วันที่ 14 ส.ค.62 [ 30 มิ.ย. 2563 ]389
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 พ.ศ.2562 (วันที่18 กันยายน2562) [ 30 มิ.ย. 2563 ]301
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่18 ส.ค.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]259
9 รายงานการประจำชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 พ.ศ.2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]335