องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562

    รายละเอียดข่าว

    รายงานตามข้อ33แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์