องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่23 ธ.ค.62)

    รายละเอียดข่าว

รายงานตามข้อ33แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่23 ธ.ค.62)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์