องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2566 ]16
2 รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]48
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 28 เม.ย. 2565 ]114
4 ประกาศติดตามและประเมินผล ปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]132
5 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]153
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย [ 31 มี.ค. 2564 ]225
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]228
8 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]276
9 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]205
10 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]289
11 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]454
12 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]205
13 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]445