องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]43
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2566 ]44
3 รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]77
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 28 เม.ย. 2565 ]144
5 ประกาศติดตามและประเมินผล ปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]174
6 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]191
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย [ 31 มี.ค. 2564 ]260
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]272
9 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]313
10 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]236
11 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]326
12 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]483
13 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]241
14 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]480