องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 28 เม.ย. 2565 ]102
3 ประกาศติดตามและประเมินผล ปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]118
4 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]135
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย [ 31 มี.ค. 2564 ]209
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]206
7 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]263
8 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]189
9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]274
10 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]435
11 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]192
12 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]425