องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 28 เม.ย. 2565 ]42
2 ติดตามและประเมินผล ปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]61
3 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]72
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย [ 31 มี.ค. 2564 ]147
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]110
6 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]203
7 ติดตามและประเมินผล ปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]128
8 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 30 ก.ย. 2562 ]213
9 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]331
10 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]131
11 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 26 เม.ย. 2561 ]319