องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ติดตามและประเมินผลแผน


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์