องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บุพราหมณ์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการธนาคารขยะ (กิจกรรมนำขยะมาขาย) [ 10 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ การับสมัครสามชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลบุพราหมณ์ [ 3 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ม.ค. 2567 ]21
4 ผลการดำเนินการ การส้รางเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]4
5 ประกาศ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 30 มิ.ย. 2566 ]44
6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน [ 3 พ.ค. 2566 ]41
7 ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]66
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
9 ผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]51
10 รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]208
11 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 เม.ย. 2565 ]174
12 เอกสารเผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 1 ธ.ค. 2564 ]162
13 ประกาศ เรื่อง หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์ [ 1 ธ.ค. 2564 ]41
14 ประกาศ อบต.บุพราหมณ์ หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]29
15 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน [ 30 พ.ย. 2560 ]691