องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บุพราหมณ์


เอกสารเผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    เอกสารประกอบ เอกสารเผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์