องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2567 ]18
2 คู่มือปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2567 ]68
3 คู่มือการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-service [ 1 มี.ค. 2567 ]22
4 คู่มือการร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 17 ม.ค. 2567 ]51
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2567 ]10
6 คู่มือปฏิบัติงาน การช่วยเหลือประชาชน [ 20 มี.ค. 2566 ]72
7 คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 30 พ.ย. 2565 ]63
8 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 17 ส.ค. 2565 ]119
9 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]617
10 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]558
11 การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]597