องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน การช่วยเหลือประชาชน [ 20 มี.ค. 2566 ]26
2 คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 30 พ.ย. 2565 ]25
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 17 ส.ค. 2565 ]79
4 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]568
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]513
6 การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]551