องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2566 ]10
2 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 22 ก.ค. 2565 ]68
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]101
4 รายงานผลการการดำเนินงานรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]129
5 ประกาศ การจัดตั้งศูยน์รับเรื่องราวร้องทุกข์และผู้รับผิดชอบ [ 20 ก.ค. 2564 ]186
6 คู่มือ เรื่องราวร้้องทุกข์ [ 20 ก.ค. 2564 ]179
7 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]243
8 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]261
9 เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ [ 23 มิ.ย. 2560 ]540
10 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 เม.ย. 2558 ]460
11 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียนทั่วไป [ 2 เม.ย. 2558 ]478
12 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2558 ]471