องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประฤพติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) ปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]24
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2566 ]25
3 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 22 ก.ค. 2565 ]83
4 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]127
5 รายงานผลการการดำเนินงานรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]148
6 ประกาศ การจัดตั้งศูยน์รับเรื่องราวร้องทุกข์และผู้รับผิดชอบ [ 20 ก.ค. 2564 ]206
7 คู่มือ เรื่องราวร้้องทุกข์ [ 20 ก.ค. 2564 ]204
8 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]261
9 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]280
10 เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ [ 23 มิ.ย. 2560 ]564
11 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 เม.ย. 2558 ]478
12 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียนทั่วไป [ 2 เม.ย. 2558 ]495
13 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2558 ]497