องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พ.ศ. 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ กำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 [ 23 ก.พ. 2567 ]19
3 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]55
4 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ม.ค. 2566 ]33
5 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
6 ระเบียบสภาว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]34
7 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]35
8 เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]46
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]30
10 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]36