องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]10
2 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 ม.ค. 2566 ]6
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]6
4 ระเบียบสภาว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]8
5 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]6
6 เรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]11
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]5
8 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]9