องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 

 
 
นายฉลอง แย้มจันทึก
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายสมครบ สุมะหิงพันธ์ นายมานพ นาทสูงเนิน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายณรงณ์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวยุพิน มาลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายสงกานต์ ป้องหอม
นายฉลอง แย้มจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายสมครบ สุมะหิงพันธ์
นายสุวัฒน กองธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นางสมหมาย พิมรัตน์
นางกำไล หงษ์สา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายมานพ นาทสูงเนิน นายสวงค์ ฉิมกิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10