องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]7
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]15
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]9
4 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]114
5 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]214
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]239
7 แผนการใชจ่ายไตรมาสที่ 2 งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]253
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]424
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 3 ต.ค. 2561 ]468
10 งบการเงินประจำเ้ดือนเมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]559
11 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 23 เม.ย. 2556 ]513
12 งบการเงิน [ 25 ก.ย. 2555 ]490
13 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]434