องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]18
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 66-70) [ 3 ม.ค. 2566 ]11
3 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 3 ม.ค. 2566 ]11
4 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ใสสะอาด 2566 (No Gift Policy) [ 2 ม.ค. 2566 ]11
5 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 29 เม.ย. 2565 ]133
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]115
7 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]101
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]110
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]150
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]131
11 แสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]105
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]134
13 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]159
14 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ธ.ค. 2564 ]113
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]160
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]222
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ12 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]183
18 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]184
19 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]169
20 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 ต.ค. 2563 ]182
 
หน้า 1|2