องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ค. 2567 ]8
2 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566 [ 18 มี.ค. 2567 ]28
3 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 18 มี.ค. 2567 ]23
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]16
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]28
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]24
7 การขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กร ประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]36
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 1 มี.ค. 2567 ]21
9 การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]17
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]20
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]25
12 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]13
13 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]46
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]74
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]120
16 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบตบุพราหมณ์ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]76
17 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]99
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]118
19 การขับเคลื่อนจริยธรรม องค์กร [ 7 เม.ย. 2566 ]62
20 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]65
 
หน้า 1|2|3|4