องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 29 เม.ย. 2565 ]76
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]81
3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]62
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]81
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]82
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]72
7 แสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]71
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]73
9 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]118
10 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ธ.ค. 2564 ]75
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]96
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]184
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ12 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]147
14 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2564 ]150
15 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]135
16 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 ต.ค. 2563 ]145
17 ติดตามผลการดำเนินงานแผนป้องกันฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]181
18 นโยบายการกำกับองค์การที่ดี [ 18 มิ.ย. 2563 ]190
19 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์" [ 14 ก.พ. 2563 ]238
20 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 14 ก.พ. 2563 ]221
 
หน้า 1|2