องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]25
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]38
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบตบุพราหมณ์ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]40
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]48
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]56
6 การขับเคลื่อนจริยธรรม องค์กร [ 7 เม.ย. 2566 ]20
7 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]20
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]35
9 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2566 ]76
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]51
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]67
12 รายงานรอบ 6เดือน (no gift policy) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]46
13 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]52
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 66-70) [ 3 ม.ค. 2566 ]50
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]46
16 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ใสสะอาด 2566 (No Gift Policy) [ 2 ม.ค. 2566 ]33
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]19
18 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]6
19 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง 2565 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 30 ตุลาคม 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]18
20 กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
 
หน้า 1|2|3