องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์