องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
 
รายงานผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์