องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์