องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์"
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์