องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์