องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ใสสะอาด 2566 (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ใสสะอาด 2566 (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์