องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์