องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA


ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสาหรับประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์