องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 [ 17 ก.ค. 2567 ]2
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]2
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปี 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]2
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]3
5 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่2 ประจำปี2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]5
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]5
7 รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
8 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]5
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]5
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (เมื่อวันที่ 6ตุลาคม2566) [ 6 ต.ค. 2566 ]6
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่2 ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]7
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 (เมื่อวันที่ 25 กันยายน2566) [ 25 ก.ย. 2566 ]12
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]5
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]6
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]5
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2ประจำปี2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]4
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566) [ 15 ก.พ. 2566 ]6
18 รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]44
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]41
20 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2