องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล . หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายขจร) [ 17 ก.ค. 2567 ]0
2 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 (งานย้ายหอถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.) [ 15 ก.ค. 2567 ]1
3 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางเขายายหม้อ)ครั้งที่3 [ 12 ก.ค. 2567 ]19
4 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ซอย 4-2-1) [ 8 ก.ค. 2567 ]11
5 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านนายอรุณ) [ 8 ก.ค. 2567 ]4
6 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านนายอรุณ) [ 8 ก.ค. 2567 ]4
7 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางบ้านนายอรุณ) [ 8 ก.ค. 2567 ]3
8 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางร่วม โรมสระน้อย) [ 5 ก.ค. 2567 ]3
9 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (ซอย 4/2-2) [ 5 ก.ค. 2567 ]3
10 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 4/5 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางที่ทำกินนายมหิธร) [ 5 ก.ค. 2567 ]3
11 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางที่ทำกินนายสงกรานต์ ป้องหอม) [ 3 ก.ค. 2567 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567) [ 2 ก.ค. 2567 ]2
13 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอย 2 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมทางถนน 304 ไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก) [ 2 ก.ค. 2567 ]6
14 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการขุดลอกคลองระเบาะแฝก หมู่ที่ 6 [ 2 ก.ค. 2567 ]4
15 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 8(ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมไปทางเขายายหม้อ)ครั้งที่2 [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
16 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.)(จากบ้านนายมงคลลันวงษา ไปทางฝาย) [ 24 มิ.ย. 2567 ]5
17 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1(คุ้มหินดาด) [ 24 มิ.ย. 2567 ]3
18 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 6 ซ.1(ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมไปทางถนน304) [ 24 มิ.ย. 2567 ]3
19 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 ซอย 4 (บริเวณที่ทำกินนายณรงค์ศักดิ์) [ 11 มิ.ย. 2567 ]10
20 แจ้งวันและเวลาตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13