องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 2) [ 29 มิ.ย. 2565 ]16
2 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]83
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านขุนศรี , บ้านบุพราหมณ์ ตำบลบุพราหมณ์ [ 25 พ.ค. 2563 ]206
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ ตำบลบุพราหมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 เม.ย. 2563 ]173
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddling) [ 8 เม.ย. 2563 ]187
6 แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 (โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]184
7 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.5) [ 4 ก.พ. 2563 ]188
8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]114
9 ประกาศแจ้ง วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]255
10 ประกาศแจ้ง วัน เวลา ตรวจรับงาน โครงการซ่อมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]113
11 ประกาศแจ้ง วัน เวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสมบัติ กาเผือก) [ 12 ธ.ค. 2562 ]122
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน [ 5 มิ.ย. 2561 ]129
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนายคล้าย) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]126
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]128
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางวัดขุนศรี) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]124
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิมออกมาทางถนน 304) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]127
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางสำนักสงฆ์โพธินิมิต) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2561 ]125
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]124
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กฯ [ 2 เม.ย. 2561 ]128
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กฯ จำนวน 1 ป้าย [ 2 เม.ย. 2561 ]130
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8