องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุมัติประกาศแผนการการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) [ 30 ส.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) [ 10 ก.ค. 2566 ]5
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]10
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]18
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]12
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]15
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]17
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]15
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]10
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]12
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) [ 18 เม.ย. 2566 ]12
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]15
13 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 มี.ค. 2566 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติราชการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2566 ]23
15 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566 ]23
16 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 คัน [ 10 ก.พ. 2566 ]16
17 การเปิดเผยราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 คัน [ 10 ก.พ. 2566 ]20
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) [ 11 ม.ค. 2566 ]15
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ม.ค. 2566 ]22
20 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ [ 28 ธ.ค. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10