องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]67
2 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]164
3 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564' [ 8 ก.ย. 2563 ]146
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]134
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]371
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]99
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 ก.ย. 2558 ]462