องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุพราหมณ์