องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]2
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]19
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]53
4 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]40
5 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 ว 7344 ลว 11 สิงหาคม 2566 แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]30
6 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]49
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]61
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่1 [ 22 ก.ค. 2565 ]116
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]173
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]199
11 แผนดำเนินงานปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]310
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบปีะมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]422
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]393
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]475
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]403