องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
กองช่าง

นายบัญหยัด พาทอน

ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง )
- ว่าง -

นายสุกฤษฏิ์กานต์  พราหมณ์ตะขบ

- ว่าง -
วิศวกรโยธา ปก./ชก.

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
- ว่าง - นายรัชชานนท์ ไชยสิทธิ์ - ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 นายพลวัต  ฝอยสระน้อย


 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา