องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
กองช่าง

นายบัญหยัด พาทอน

ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง )
- ว่าง -

- ว่าง -

นายสุกฤษฏิ์กานต์  พราหมณ์ตะขบ
วิศวกรโยธา ปก./ชก.

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นายช่างโยธาชำนาญงาน 
นางสาววิลาวัลย์ พรมภักดี
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายรัชชานนท์ ไชยสิทธิ์   - ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา