องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ มกราคม 2564


การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามงาน  แจกแจงรายละเอียดของแต่ละงานที่ให้ปฎิบัติตามหน้าที่
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10
2022-04-28
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-18
2021-08-11
2021-07-20
2021-07-01