องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th
 
 
 


กิจกรรมแจกแมสให้กับประชาชนในพื้นที่      เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจในกการป้องกันโรค
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-10
2022-04-28
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-18
2021-08-11
2021-07-20
2021-07-01